Roger Granum - RG Management - Tlf: 911 19 971 - E-post: post@rgm.no
FOKUS:

Velg lokal forretningsfører hvis du kan. Les mer

Lokalkunnskap er penger spart

 

Alle sameier, borettslag, hyttegrender og leilighetsanlegg av en viss størrelse trenger en god forretningsfører. Hvis det er fritidsboliger det er snakk om, er det ekstra viktig å engasjere en forretningsfører med lokal forankring og med gode kunnskaper og kontakter i reiselivsnæringen.

 

Ideelt sett bør en slik ressursperson involveres allerede i planleggingsfasen av et utbyggingsprosjekt. Da er det større sjanse for at man får et vellykket prosjekt som også fungerer etter at alle enhetene er solgt, og gjort på en riktig måte, - større sjanse også for at salgsperioden blir kortere. Det finnes dessverre mange eksempler på et høyt konfliktnivå i hyttegrender (nabokrangler) som kunne vært unngått med litt bedre og grundigere forarbeid.

 

Eksempler på ting som er lett å glemme og lett å gjøre feil:

 • Tinglysing av de nye eiernes plikter og rettigheter.
  • Vegrett
  • Pliktig medlemskap i velforening eller lignende
  • Fellesbestemmelser
  • Drift og bruk av fellesarealer, veger, parkering og lignende
  • Hvilke plikter ønsker man at eierne skal ha ift skiløyper mm
 • Valg av eierform
  • Sameie
  • Selveier
  • Borettslag
  • Velforening / hytteeierforening
 • Utleiekonsept
  • Hva vet de nye eierne om dette?
  • Hvilke alternativer finnes i destinasjonen?
  • Hvilke økonomiske og skattemessige virkninger gjelder?
  • Hvordan maksimere inntektene?
 • Forretningsførsel
  • De fleste tjenester tilknyttet fritidsboligen leveres lokalt.
  • Hvor smart er det da å bruke en forretningsfører sentralt?
  • Det er forskjellige behov i en hyttegrend på fjellet og et borettslag i Oslo.

 

RGM kan bidra på flere stadier og på ulike måter.

 • Som forretningsfører
  • Bokføring, korrespondanse, styresekretær
  • Rapportering til eiere og det offentlige
 • Som styremedlem / styreleder
  • Aktuelt i utviklingsfasen i utbyggingsselskap
  • Aktuelt i driftsfasen i reiselivsvirksomheter
 • Som rådgiver
  • Alternativ til styrearbeid
  • Er godkjent reisemålsutvikler i Innovasjon Norge