Roger Granum - RG Management - Tlf: 911 19 971 - E-post: post@rgm.no
FOKUS:

Velg lokal forretningsfører hvis du kan. Les mer

Styrekompetanse

Styrekompetanse er kunnskaper om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv, dette gjelder både privat og offentlig sektor.

Roger Granum har lang erfaring i ulike styrer, og tilbyr også kompetansen til å sette sammen gode styrer for andres virksomheter.

Sjekkpunkter for god styrekompetanse:

  • Kjennskap til lovverk
  • Økonomistyring og regnskapsførsel
  • Utvikle samspill mellom styret og daglig leder
  • Utvikle metoder for å kontrollere disposisjoner ledelsen tar
  • Evne til å gjennomføre strategiske prosesser
  • Ha en bevisst holdning til rollen som styremedlem
  • Ha et bevisst forhold til hvilket ansvar og forpliktelser har overfor bedriftens ulike interessenter